बौद्ध र जैनदर्शनको तुलनात्मक अध्ययन

ज्ञानदेव हटुवाल, पिएच डी लेख सार ईशा. पूर्व छैठौँ र पाँचौ शताब्दीमा सिर्जित भएका यस हिमाली उप–महाद्विपका बौद्धदर्शन र जैनदर्शन महŒवपूर्ण दार्शनिक विचार प्रणाली हुन् । यी दर्शनहरुको प्रभाव क्षेत्र